Flow Technics Spółka z o.o.
78-520 Złocieniec, ul. Mirosławiecka 38
tel. +48 94 / 367-34-07
fax.+48 94 / 367-34-57
info@flowtechnics.pl
Na mapie

SYSTEMY I URZĄDZENIA PALIWOWE

NIP: 674-10-02-277 KRS: 0000162839 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
FIRMA FLOW TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez FLOW TECHNICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Celem projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu).